Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Usługi

Wyników: 9463

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Cechy i rodzaje usług

Usługi to odpłatne działania podejmowane na rzecz osoby fizycznej, organizacji bądź innego podmiotu w celu zaspokojenia jego potrzeb. To czynności, dzięki którym powstają nowe wartości użytkowe, niematerialne, niewidoczne, a zatem nie da się ich magazynować oraz przewozić tak jak produktów, aczkolwiek możliwe jest ich świadczenie na odległość za pomocą różnych środków łączności, np. Internetu, telefonu, poczty, firmy kurierskiej. Istnieją jednak takie usługi, które wymagają bezpośredniego spotkania klienta z usługodawcą (np. usługi kosmetyczne i fryzjerskie) bądź pojawienia się usługodawcy w miejscu wykonania zlecenia (sprzątanie mieszkań, biur; opieka nad starszą osobą, dzieckiem; naprawa instalacji elektrycznej; montaż klimatyzacji), gdyż nierealne jest ich zdalne wykonanie.
Najczęściej usługi świadczy się na terenie własnego kraju, za granicą obejmuje je umowa kupna-sprzedaży (eksport-import).
Usługi charakteryzują cztery główne cechy. To wyżej wymieniona niematerialność, gdyż nie dotyczą one produkcji dóbr materialnych. Kolejną cechą jest różnorodność, gdyż rozpiętość usług jest tak duża, że nie da się ich standaryzować. Są one także nierozdzielne, jeśli chodzi o procesy, które mają miejsce od momentu produkcji do konsumpcji. Ostatnia z cech usług to nietrwałość, która jest związana z ich niematerialnością, tzn. nie da się ich magazynować, przechowywać, itp.
Kategoria Usługi podzielona jest na trzy podkategorie ogólne. W pierwszej – Wykonam – zamieszczone są oferowane usługi – od konsumpcyjnych po ogólnospołeczne. Druga – Zlecę – tutaj mogą się ogłaszać osoby poszukujące konkretnego rodzaju usługodawcy.