Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Likwidacje firm i wyprzedaże magazynowe

Wyników: 948

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Czym jest firma i jakie są skutki jej likwidacji?

Firma to określenie przedsiębiorcy (definicja opisana jest szczegółowo w Kodeksie Cywilnym); nazwa, pod którą prowadzi on zarejestrowaną działalność gospodarczą. Pojęcie firmy reprezentuje zakres, obszar działania, wymyśloną nazwę bądź też imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej. Stanowi dla predsiębiorcy dobro niematerialne o wartości majątkowej. Do korzystania z firmy może on uprawnić osoby trzecie. Firma musi być opatrzona numerami NIP, REGON oraz funkcjonować pod konkretnym adresem, który umożliwia kontakt. Niezbędny jest także wpis nowo powstałej firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe regulacje prawne odnoszące się do tego pojęcia znajdują się w Kodeksie Cywilnym w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami (ostatnia Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557; art.1) od art. 43[1] do art. 43[10].
Likwidacja firmy to inaczej zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Wiąże się z tym konieczność dokonania czynności prawnych, podobnie jak podczas otwierania takiej działalności. Skutkuje to zakończeniem działań podlegających opodatkowaniu. Oprócz tego przed przystąpieniem do wszystkich formalności dobrze jest pozbyć się zapasów magazynowych, co odbywa się zazwyczaj za pomocą wyprzedaży.