Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Budownictwo

Wyników: 36820

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Definicja budownictwa oraz elementy branży budowlanej

Budownictwo powstało przez dążenie człowieka do przekształcenia środowiska tak, aby mogło zaspokajać ono jego potrzeby. Środkiem ku temu było i jest wytwarzanie budulców, elementów składających się na sztuczne środowisko. Budownictwo to zarówno gałąź gospodarki, jak i dziedzina nauki związana z technicznymi wytworami działalności człowieka, jakimi są budynki lub zespoły budynków. Systematyzacją pojęć z jej zakresu zajmuje się inżynieria lądowa. Budownictwo stanowi obszerne źródło wiedzy na temat praktycznych technik pozwalających nie tylko wybudować dany obiekt, ale także go zmodernizować, wyremontować, zaadaptować, rozbudować, przebudować, odbudować, zakonserwować czy też dokonać jego rozbiórki. Czynności te wykonuje się według zasad i wytycznych, którymi w zależności od lokalizacji budynku zajmują się budownictwo lądowe i wodne. Pierwsze funkcjonuje od wieków, drugie zaś jest znane człowiekowi stosunkowo od niedawna i dotyczy stawiania obiektów na wodzie, takich jak np.: śluzy, tamy, wały przeciwpowodziowe.
Budownictwo precyzuje również warunki, jakie muszą spełniać określone obiekty, aby mogły zostać poddane różnym procesom, takim jak przykładowo usunięcie obiektu z danej powierzchni. Ze względu na obszerność tego działu i jego ogromny wpływ na życie człowieka, stworzono szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa, które podczas wykonywania zadań ma być zachowane przez każdego pracownika tej branży.
W budownictwie lądowym wyróżnić można technologię budowania oraz technologię wznoszenia obiektów. Każda z nich charakteryzuje się odpowiednim doborem wykorzystywanych materiałów; rodzajem transportu, metodami przetwarzania i wbudowania prefabrykatów bądź półfabrykatów; dokonaniem selekcji odpowiednich maszyn, sprzętu oraz narzędzi. Oprócz tego cechuje je sposób organizacji wszystkich procesów głównych i podrzędnych, niezbędne warunki techniczno-ekonomiczne, a także monitorowanie i odbiór robót po wykonaniu.