Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Elektronika i telekomunikacja

Wyników: 3255

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Elektronika i telekomunikacja - pojęcia i zastosowanie dziedzin

Elektronika jest interdyscyplinarną dziedziną naukowo-techniczną trudniącą się obwodami elektrycznymi, wytwarzaniem oraz przetwarzaniem sygnałów w formie prądu, napięcia elektrycznego czy też pól elektromagnetycznych. W praktyce zajmuje się ona organizacją i zarządzaniem zjawisk dotyczących ruchu elektronów swobodnych w ciałach stałych, gazach i próżni. Od strony naukowej elektronika definiuje działanie i sposoby produkcji nie tylko półprzewodnikowych przyrządów elektronowych, ale także tych próżniowych. Podejmuje zagadnienia związane z elektrycznością i magnetyzmem z zakresu fizyki, fizyki kwantowej i elektrotechniki. Określa strukturę i funkcjonowanie urządzeń kontrolujących wszelkie nośniki ładunku elektrycznego (m.in. elektrony), a umożliwiających przekazywanie oraz zapamiętywanie informacji. Co więcej – opisuje, jak z takich urządzeń tworzyć układy złożone i całe urządzenia elektryczne. W ujęciu historycznym natomiast elektronika ma związek z radiotechniką, gdyż podczas I wojny światowej używano pierwszych układów elektronicznych – były to nadajniki i odbiorniki radiowe.
Z elektroniką ogromny związek ma inna dziedzina naukowo-techniczna – telekomunikacja. Ponieważ zajmuje się ona transmisją (nadawaniem bądź odbiorem) informacji na odległość za pośrednictwem sygnałów, wykorzystuje do tego środki łączności wykorzystujące energię elektromagnetyczną, m.in. przewody, fale radiowe lub optyczne. Na telekomunikację składają się także różne możliwości przetwarzania, kodowania informacji. Zarządzana jest dzięki rozwiązaniom informatycznym.
Kategoria Elektronika i telekomunikacja zawiera oferty wszelkiego rodzaju urządzeń, maszyn, przyrządów wytwarzających bądź przetwarzających sygnał elektryczny oraz przeznaczonych do nich akcesoriów i elementów. Oprócz tego są tu wszystkie usługi związane z dziedzinami elektroniki i telekomunikacji, np. wykonawcze, projektowe czy też konsultingowe.