Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Metale i surowce

Wyników: 15245

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Właściwości metali i podział surowców

Metale są to pierwiastki chemiczne, które spośród 90 istniejących stanowią około trzy czwarte, z jakich zbudowana jest Ziemia. To nieprzezroczyste substancje stałe (poza rtęcią), które w swej krystalicznej strukturze zawierają elektrony swobodne (niezwiązane). Dlatego też zwykle atomy metali oddają elektrony w reakcjach chemicznych i tworzą jony dodatnie – kationy. Dobrze przewodzą ciepło i elektryczność oraz mają dodatni współczynnik temperaturowy oporu. Oprócz tego charakteryzują się także kowalnością oraz połyskliwą i gładką powierzchnią. Ze względu na mechaniczne właściwości materiałów większość metali jest bardzo wytrzymałych, stąd ich wysoki stopień ciągliwości i plastyczności.
Surowiec to substancja, najczęściej pochodzenia naturalnego, która nadaje się i jest przeznaczona do dalszej przeróbki, wytwarzania jakichś rzeczy lub energii. Surowce dzieli się ze względu na ich pochodzenie na pierwotne i wtórne. Te pierwsze mają swe źródło w środowisku naturalnym i są skutkiem wydobycia, hodowli lub uprawy. Te drugie z kolei to zwykle względnie poprodukcyjne lub pokonsumpcyjne odpady, np. wytwory różnych gałęzi przemysłu, leśnictwa, rolnictwa.
Występują trzy rodzaje surowców pierwotnych - mineralne, biochemiczne i tzw. wolne dobra (woda, powietrze). Pierwsza, największa grupa, czyli mineralne obejmują surowce energetyczne (węgiel kamienny i brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, itd.), metaliczne (rudy żelaza, miedzi, złota, itd.), chemiczne (sól kamienna, sól potasowa, siarka, saletry, gips, fosforyty, itd.) oraz skalne. Te ostatnie to liczna grupa podzielona ze względu na właściwości na ogniotrwałe i ceramiczne (wapienie, gliny, magnezyty, azbesty, itd.), na stosowane w budownictwie (granity, żwiry, piaski, gliny, wapienie, bazalty, itd.), a także do specjalnych celów (materiały ścierne, optyczne, farby mineralne, itd.).
Oprócz surowców mineralnych jest jeszcze grupa biochemicznych, które są produktami rolnictwa, leśnictwa czy też rybołówstwa.
Kategoria Metale i surowce zawiera oferty nie tylko różnych metali i surowców, wyrobów i półwyrobów z nich, ale także maszyn i usług, które umożliwiają ich powstanie, przeróbkę, itp.