Autocentrum
Dodaj ofertę za darmo

Tworzywa sztuczne i chemia

Wyników: 42818

Powiadomienie o nowych ofertach w tej kategorii:

Dodaj ofertę za darmo

Co to są tworzywa sztuczne i jakie są ich rodzaje?

Tworzywa sztuczne stanowią oddzielną grupę związków chemicznych złożonych z dużej ilości atomów lub grup atomów, a zatem mają duży ciężar cząsteczkowy. To organiczne lub pół-organiczne materiały zbudowane z wielocząsteczkowych substancji – polimerów. Te zaś mogą być naturalne - występujące w przyrodzie, np. celuloza, kauczuk, białko, ale muszą zostać zmodyfikowane przez różne środki chemiczne, takie jak np. barwniki/pigmenty, katalizatory, napełniacze, zmiękczacze, antyutleniacze, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, itd. Polimery, które są budulcem tworzyw sztucznych mogą być także całkowicie syntetyczne, czyli wytworzone przez człowieka i nieistniejące w środowisku naturalnym.
Tworzywa sztuczne można podzielić według wielu kryteriów. Pod względem zastosowania wyróżnia się tworzywa konstrukcyjne, elastoplastyczne, porowate, powłokotwórcze, adhezyjne, włóknotwórcze, specjalne (wymieniacze jonowe, polimery biomedyczne, itp.). Właściwości fizykochemiczne z kolei predystynują je do podziału na twarde, nieelastyczne duromery o dużej wytrzymałości mechanicznej, sprężyste w określonej temperaturze i ciśnieniu plastomery oraz elastomery, które pod wpływem działania sił mechanicznych można deformować z możliwością przywrócenia stanu pierwotnego. Najczęściej spotykany jest jednak podział na termoplastyczne, termoutwardzalne, kauczuki (tzw. elastomery) i tworzywa włóknotwórcze. Brak jednak precyzji w takiej klasyfikacji, gdyż w niektórych przypadkach możliwe jest przypisanie polimeru do dwóch grup naraz.
W kategorii Tworzywa sztuczne i chemia znajdują się oferty nie tylko tworzyw sztucznych, wyrobów i półwyrobów z nich powstałych, ale także maszyn, surowców/substancji chemicznych oraz usług umożliwiających produkcję na potrzeby różnych gałęzi przemysłu (przemysł farb i lakierów, farmaceutyczny, koksowniczy, petrochemiczny, sodowy, środków czystości, włókien sztucznych i syntetycznych).
Tworzywa sztuczne i chemia zawiera także komponenty metod ochrony środowiska naturalnego przed odpadami, w tym przypadku – tworzywami sztucznymi, które są niebezpieczne dla środowiska głównie ze względu na długi czas degradacji. Procesy zapobiegające zaleganiu odpadów i zanieczyszczaniu natury to przetwórstwo oraz recykling. Stąd też – przedmiotem ofert w tej kategorii są elementy składające się na infrastrukturę przemysłową segregacji polimerów, ich wykorzystania oraz selekcji spośród innych tworzyw, takich jak: papier, metale czy szkło. Oprócz tego znajdą się tu poużytkowe wyroby z tworzyw sztucznych, które po segregacji zostały już poddane rozdrabnianiu, myciu, zagęszczaniu oraz regranulacji.