Autocentrum

Zarządzanie urządzeniami. Serwisowanie urządzeń. Oprogramowanie emrm.Service

Sprzedaż

Zarządzanie urządzeniami. Serwisowanie urządzeń. Oprogramowanie emrm.Service

Wspomaganie zarządzania urządzeniami, Automatyczne generowanie zgłoszeń serwisowych, zleceń serwisowych, protokołów, raportów. Mechanizmy kontrolne, czuwające nad właściwą obsługą klientów z uwzględnieniem zaleceń. Tworzenie akcji ofertowych w odniesieniu do wybranych urządzeń lub materiałów eksploatacyjnych. Profesjonalne oprogramowanie, wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: