Autocentrum

len z wiskozą

Sprzedaż

dostawa 3-5 marzec tkanina len z wiskozą 135cm/szeroki
1 gat (12 kolorów po kilkadziesiąt tysięcy metrów)

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: