Autocentrum

D E S T R Y F I K A T O R Y - mieszacze powietrza

Sprzedaż

D E S T R Y F I K A T O R Y - mieszacze powietrza

Destryfikatory powietrza służą mieszaniu warstw powietrza o różnych temperaturach.

Specjalna konstrukcja łopatek wentylatora zapewnia bardzo dobrą destryfikację przez pobieranie zimnego powietrza z niższych partii ogrzewanego pomieszczenia i mieszanie go z cieplejszym powietrzem z wyższych warstw pomieszczenia. Umożliwia to wyrównywanie temperatury otoczenia w pomieszczeniu.

Destryfikatory powietrza są również bardzo przydatne w zastosowaniu w okresie letnim, ograniczając wilgotność powietrza i stężenie niepożądanych zapachów.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: