Autocentrum

Nitownica Nitownice Niciarka TAUMEL

Sprzedaż

Nitownica Nitownice Niciarka TAUMEL

Nitownice radialne służą do wykonywania połączeń nitowanych, zawalcowywanych metodą nitowania radialnego. Jako moduły wykonawcze przeznaczone są do tworzenia zmechanizowanych i zautomatyzowanych układów montażowych.


NITOWANIE METODĄ RADIALNĄ

Nitowanie radialne jest metodą plastycznego formowania metodą połączeń za pomocą stempla o złożonym ruchu. Stempel oprócz ruchu liniowego-poosiowego wykonuje ruch wahliwy (bez obrotu) odtaczania promieniowego po krzywej zwanej rozetą.


Punktowy (plamkowy) styk stempla z materiałem formowanym z jednoczesnym przemieszczaniem się nacisku po liniach rozety wywołuje korzystny trójosiowy stan napięcia na wycinku powierzchni kształtowanego materiału. Schemat ruchu stempla w nitowaniu radialnym pokazano na rysunku.

Do najważniejszych zalet nitowania radialnego zalicza się:
krótki czas wykonywania połączenia,
wysoką jakość złącza,
powtarzalność wszystkich złączy,
podwyższoną wytrzymałość połączenia,
zmniejszenie zużycia materiału,
możliwość nitowania elementów z różnorodnych materiałów np. metal-tworzywa sztuczne, metal-ceramika,
możliwość nitowania elementów złącznych wykonanych z materiałów trudno odkształcalnych i kruchych,
niższą energochłonność procesu.

Wszystkie te zalety zmniejszają koszty produkcji i montażu oraz podnoszą jakość wyrobu.


DOCISK REALIZOWANY W SPOSÓB HYDRAULICZNY
DO MAX. ŚREDNICY NITA 12 MM
WIELKOŚĆ STOŁU 400 X 475 MM

ODLEGŁOŚĆ GŁÓWKI OD STOŁU MIN. 180 MM MAX. 350 MM

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA MASZYNY 980 MM

MAX. NACISK 1200 KG
MINIMALNY NACISK 40 KG
SKOK REGULOWANY OD 5 DO 40 MM
ZASILANIE 380 V
CIĘŻĄR OKOŁO 300 KG

pelna eferta maszyn na :

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: