Autocentrum

Materiały elektryczne z upłynnień

Sprzedaż

Lp. Nazwa materiału Ilość Cena netto
1 Cewka ID -1 220 V = 152 3,00
2 Cewka ID -1 380 V ~ 38 3,00
3 Cewka ID - 2 380 V ~ 100 4,00
4 Cewka ID - 4/2 380 V ~ 48 6,00
5 Cewka ID - 4/1 220 V~ 20 10,00
6 Cewka ID-3 380 V~ 50 5,00
7 Cewka ID 5-7 380 V ~ 31 20,00
8 Cewka ID5-7 220 V ~ 5 25,00
9 Cewka SLA 63 220 V~ 25 20,00
10 Cewka ES 400 220V~ 8 65,00
11 Cewka ES 400 220V= 20 45,00
12 Cewka STW 7 220V~ 3 20,00
13 Cewka MSM-2 220V~ 15 5,00
14 Cewka MSM-3 220V~ 10 7,00
15 Cewka V100 220V~ 6 10,00
16 Cewka stycznika S.


C.402 220V~ 6 90,00
17 Stycznik V 16 220 V~ / 380 V~ 25 20,00
18 Stycznik V 25 220 V~ / 380 V~ 2 25,00
19 Stycznik V 40 380 V~ 4 35,00
20 Stycznik V 63 220 V~ 6 50,00
21 Przekaźnik IR 1 0,25-0,43 A 45 10,00
22 " " IR 3 10-16 A 99 14,00
23 " " IR 3W 25-40A 72 18,00
24 " " IR 3 40-63 A 101 18,00
25 " " IR 4 6,4-10 A 5 18,00
26 " " IR 4 10-16 A 6 20,00
27 " " IR 4 25-40 A 8 23,00
28 " " IR 4 40-63 A 7 25,00
29 " " IR4W 55-80A 60 28,00
30 Przekaźnik RTs61 220V AC 2 200,00
31 Przekaźnik RTo 60 220 V~ 0,5-2s 12 150,00
32 Przekaźnik RTo 60 220 V = 12,5 - 50 s 4 150,00
33 Przekaźnik RTo 60 220 V ~ 6 s 1 150,00
34 Przekaźnik RTo 60 220 V ~ 20 s 2 150,00
35 Przekaźnik RT 60 220 V~ 1-6 sek. 11 150,00
36 Przekaźnik RT 60 220 V = 15-100s 8 150,00
37 Przekaźnik RT 60 220 V = 20-100s 4 150,00
38 Przekaźnik RT 60 60 V = 0,5-2 sek. 2 150,00
39 Przekaźnik RT 60 110 V = 5-20 s b/o 3 150,00
40 Przekaźnik RT 60 127 V~ 20-100 sek. 5 150,00
41 Przekaźnik R T60 24 V = 15-100 sek. 7 150,00
42 Przekaźnik RI 80 5-10 A Z+R 4 100,00
43 Przekaźnik RI 80 2,5-5 s 2 Z 1 100,00
44 Przekaźnik RI 80 2,5-5 s Z + R 1 100,00
45 Przekaźnik RIT -20 /RI80 220V~, 2,5-5s, 2Z ;RT60 110V-, 1-6s / 2 400,00
46 Przekaźnik Rep 80 35-140V Z+R 20 100,00
47 Przekaźnik Ren-80 20-80V 20 100,00
48 Przekaźnik RTx 40 24 V AC/DC 3 60,00
49 Przekaźnik Rtst 10 4 300,00
50 Przekaźnik Rtst 11 7 300,00
51 " " Rtst 13 3 300,00
52 Przekaźnik ERB 40-63 A , 63-100 A 7 80,00
53 Buczek KBB 5332 24 V= 2 250,00
54 Buczek KBB 5122 24 V~ 26 250,00
55 Łącznik ciśnienia VR 21 D 0,3 MPA 1 40,00

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: