Autocentrum

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Sprzedaż

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Gaśnice (przegląd, legalizacja, sprzedaż, naprawa) - badanie ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych, zewnętrznych. -Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach atestowanymi znakami fotoluminescencyjnymi. - Badanie węży pożarniczych. - Profesjonalnie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów. -Szkolenia przeciwpożarowe z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego. W ciągłej sprzedaży posiadamy: - hydranty - zawory - nasady - redukcje - prądownice - węże hydrantowe - szafki - koce gaśnicze - znaki ppoż - instrukcje ppoż - lampy ewakuacyjne i oświetlenia awaryjnego - urządzenie do gaszenia komputerów, serwerów - gaśnica do tłuszczy jadalnych i gastronomi.


Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,plenerowych.Pełny serwis sprzętu ppoż na terenie całego kraju Posiadamy uprawnienia, certyfikaty

Cena: 500,00 PLN / szt.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: