Autocentrum

usługi w ochronie środowiska

Sprzedaż

UWAGA FIRMY Naliczam obowiązkowe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: środki transportu, przeładunek paliw, emisja do powietrza, wody i ścieki. Również zaległe od 1998r.Wykonuję: operaty wodno-prawne, ochrony atmosfery, pozwolenia zintegrowane, plany zagospodarowania odpadów dla firm, ewidencja odpadów, opakowania, itp. Pomiar hałasu i natężenia oświetlenia
.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: