Autocentrum

Gospodarka odpadami

Sprzedaż

Wykonujemy: opracowania,karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wnioski, ewidencję, plany i programy zagospodarowania, pozwolenia zintegrowane, raporty środowiskowe, sprawozdawczość,opłaty, itp. w zakresie gospodarki odpadami.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: