Autocentrum

Piece szklarskie - wanny szklarskie

Sprzedaż

Piece szklarskie - wanny szklarskie

1.Wanny szklarskie UM

Topiąca wanna jako piec szklarski UM (Unit melters UM) prawidłowo ma stosunek szerokości do długości 1:4. Spalane powietrze poprzez gazowe grzanie jest ogrzewane w stalowym rekuperatorze. Ogrzewanie następuje za pomocą stalowych palników umieszczonych w bocznych ścianach tunelu (w zależności od wielkości wanny od 6-12 sztuk).

Wszystkie palniki pracują bez przerwy.


Aplikacja ma szczególne zastosowanie dla agregatów o mniejszych wydajnościach z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię zabudowy. Wanny szklarskie z wydajnością 3-30t\24h topionej masy szklanej mają zastosowanie w produkcji użytkowego lub opakowaniowego szkła przy ręcznym, maszynowym jak i kombinowanym sposobie produkcji. Wanny są wyposażone od jednej do pięciu części wyrobowych z otworami lub alternatywnie z dozownikiem. W celu poprawienia ekonomiki procesu są zainstalowane 1-2 stalowe rekuperatory. Wanny szklarskie - piece typu UM z wydajnością 15-300t\24h topionej masy szklanej mają zastosowanie do maszynowej produkcji szkła opakowaniowego i włókien szklanych. Są one ogrzewane gazem ziemnym lub elektrycznie. Odciąg z pieca do rekuperatora jest boczny. Wszystkie agregaty są wyposażone w automatyczny sterujący system i są dostarczane w różnym alternatywnym wykonaniu w zależności od potrzeb zamawiającego.


2.Szklarskie piece donicowe
Donicowe piece są produkowane od 1-donicowego do 12-donicowego z zastosowaniem do produkcji ręcznej lub półautomatycznej szkła użytkowego lub opakowaniowego różnego asortymentu lub kolorystyki. Piece 1-4 donic są wyposażone w stalowe palniki z stalowym rekuperatorem do wstępnego podgrzania spalanego powietrza. Większe piece są wyposażone w ceramiczne palniki z systemem wstępnego podgrzania powietrza regeneracyjnym sposobem. Piece są ogrzewane gazem ziemnym lub olejem opałowym. Nowa koncepcja pieców donicowych oparta jest na tangencjalnym ogrzewaniu. Odciąg usytuowany jest w podłodze pieca .Pionowy grzewczy stopień pieca jest równomierny, co spełnia technologiczne warunki do topienia powszechnych szkieł przy niższych temperaturach z zachowaniem wysokiej jakości masy szklanej. Piece można wykonywać w różnych modyfikacjach.


Więcej informacji na naszej stronie internetowej.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: