Autocentrum

Promocja polskich produktów i usług za granicą!

Sprzedaż

Pozyskiwanie zagranicznych ofert współpracy na indywidualne zlecenie!

Pośrednictwo handlowe polsko-niemeckie.

Wyszukiwanie kontrahentów ,producentów ,odbiorców ,dostawców.

Kontakt: www.jgglobal.pl

e-mail jbg@interia.eu Tel. 608517630.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: