Autocentrum

Randap Roundup Energy 450 SL środek totalny

Sprzedaż

Randap Roundup Energy 450 SL środek totalny

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i
dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do desykacji zbóż,
rzepaku ozimego, rzepaku jarego, grochu na suche nasiona, bobiku i łubinu żółtego..


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: