Autocentrum

Randap Roundup 360 SL 20l Oryginalny środek totalny Promocja

Sprzedaż

Randap Roundup 360 SL 20l Oryginalny środek totalny Promocja

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych,
użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej
roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych,
terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów
i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.


Cena: 560,00 PLN / szt.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: