Autocentrum

Odkamieniacz do wtryskarek

Sprzedaż

Odkamieniacz do wtryskarek

dkamieniacz.pl

Sprawdzona skuteczność odkamieniania - do 99% !

W urządzeniach mających stycznośc z wodą występuje zjawisko powstawania i osadzania się kamienia kotłowego, spowodowane zawartością związków wapnia w wodzie.

W związku z tym, że osadzony kamień kotłowy jest dobrym izolatorem ciepła, sprawność cieplna stale zmniejsza się i może obniżyć się nawet o 30%, co pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacji.
Dawniej czyszczenie instalacji wykonywane było przy pomocy kwasu solnego przez specjalistyczne firmy. Teraz można je wykonać samodzielnie i jest to całkowicie bezpieczne.
Oferujemy produkt najwyższej jakości do usuwania osadów oraz zanieczyszczeń z wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych i domowych.

Preparat jest bezpieczny dla środowiska, oraz czyszczonych urządzeń.
Nie pozostawia po sobie żadnych pozostałości.

Zalecany do :

- wtryskarek
- urządzeń ciepłowniczych (wymienników ciepła, JAD )
- obiegów chłodzenia
- urządzeń w przemyśle spożywczym
- kotłów wodnych i parowych
- wytwornic pary
- instalacji CO
- bojlerów, wężownic, ogrzewaczy wody
- piecy piekarniczych itp. mające tłuste osady
- urządzeń AGD
- innych mających styczność z wodą


Zalecamy stosowanie 1kg preparatu na 10 litrów GORĄCEJ wody w celu skutecznego wykorzystania produktu.

Produkowane przez nas odkamieniacze rozpuszczają każdy rodzaj kamienia !


Kamień węglanowy składa się z węglanu wapnia oraz węglanu lub wodorotlenku magnezu.
W zależności od natężenia cieplnego powierzchni ogrzewalnej oraz intensywności odparowania wody, kamień może być twardy i ścisły przy powolnym odparowaniu lub miękki przy gwałtownym odparowaniu.

Kamień gipsowy, bardzo ścisły i twardy, powstaje na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym.

Kamień krzemianowy odznaczający się najniższym współczynnikiem przewodności cieplnej, jest bardzo trudny do usunięcia.
Odmiana wapniowa kamienia krzemianowego daje kamień twardy i ścisły.
Odmiana sodowa daje kamień gliniasty.

Ponieważ woda zasilająca zawiera zwykle węglany, siarczany oraz krzemiany - powstające osady dają kamień kotłowy mieszany.

Czynniki mające wpływ na osadzanie się kamienia:
ˇ Im wyższa (tymczasowa) twardość wody, tym więcej kamienia się osadzi.
ˇ Im wyższe jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym większa będzie tendencja do odkładania się kamienia
ˇ Im wyższa jest temperatura, do której podgrzewa się wodę, tym więcej kamienia się wytrąci.

Szlam składa się z tlenków żelaza -magnetytu (produkt korozji tlenowej) z dodatkiem innych zanieczyszczeń takich jak np. uwolnione osady mineralne, piasek z form odlewniczych.
W systemach niezabezpieczonych, używanych przez wiele lat przybiera postać ciągnącej się, lepkiej substancji. Gromadzi się w miejscach gdzie jest ograniczony przepływ wody, w najniższych częściach instalacji, głównie w dolnych partiach, z czasem ograniczając przepływ wody coraz bardziej, aby w krańcowych wypadkach zupełnie go zahamować.
Pod warstwą utwardzonego szlamu może powstać korozja podosadowa, szlam może także sprzyjać rozwojowi korozji mikrobiologicznej.

Twardość wody
Rozróżnia się następujące rodzaje twardości wody:
nietrwałą, zwaną też węglanową, powodowaną przez sole kwasu węglowego (CaCOs),
trwałą, zwaną też niewęglanową, powodowaną przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych, ogólną, która jest sumą obu powyższych twardości.

Inhibitor korozji stosowany w odkamieniaczu to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.
Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu.

Zadania stawiane inhibitorom korozji to:

- Wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej), stopień ochrony minimum 90%
- Działanie zapobiegające powstawaniu osadów
-Zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologicznej
-Zapobiega odkładaniu się kamienia i osadów mineralnych

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: