Autocentrum

Szkolenie ochrona środowiska, sprawozdawczość, gospodarka odpadami

Sprzedaż

Szkolenie ochrona środowiska, sprawozdawczość, gospodarka odpadami

Szkolenie Prawo Ochrony Środowiska
Rok 2011 jest rokiem, który przyniósł wiele zmian jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Od stycznia obowiązują aż trzy nowe rozporządzenia Ministerstwa Środowiska.
Kogo dotyczą zmiany wprowadzone w ustawie w 2011 roku?
Jakie konkretnie zmiany zostały wprowadzone jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorców?
Jakie formularze i wnioski z zakresu gospodarki odpadami zostały zmienione przez Ministerstwo Środowiska ?
W jaki sposób WIOŚ, RDOŚ I UM będą weryfikować przedsiębiorców po wprowadzeniu zmian w 2011 roku?
Co oznaczają nowe wytyczne z zakresu emisji nałożone od 2011 roku i co należy raportować do KOBIZE?
Odpowiedzi na te pytania, a także na wiele innych znajdziecie Państwo na szkoleniu:

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W TEORII I W PRAKTYCE

Termin: 14-15.


04.2011 r. Kraków
Cena: 950 PLN netto
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!

12 653 20 13, 12 357 55 80
szkolenia@czj-infox.pl
www.czj-infox.pl

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta:

  • Centrum zarzadzania Jakością INFOX
  • Kontakt