Autocentrum

Zbiorniki przeponowe

Sprzedaż

Zbiorniki przeponowe

Zbiorniki są przeznaczone do przechowywania i tłoczenia wody pitnej w obiektach o średnim zapotrzebowaniu na wodę. Wtłoczona do zbiornika woda znajduje się w worku gumowym (przeponie) a więc nie ma kontaktu ze ściankami zbiornika. Między workiem gumowym a ściankami zbiornika znajduje się powietrze (pompowane fabrycznie) o ciśnieniu 0,15MPa. Wskutek wtłaczania wody do worka gumowego ciśnienie powietrza wzrasta do ciśnienia, przy którym łącznik ciśnieniowy wyłącza pompę.


Sprężone powietrze naciska na worek gumowy powodując wypychanie zgromadzonej w nim wody. Doprowadzanie i odprowadzanie wody odbywa się poprzez jeden króciec umieszczony w dolnej części zbiornika.
Dobieramy urządzenia w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta.Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.pompy.sklepyfirmowe.pl

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: