Autocentrum

Operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne

Sprzedaż

Operat wodnoprawny - pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne/operat wodnoprawny
.
Oferujemy opracowanie operatu wodnoprawnego, dokumentu wymaganego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
.
Posiadając szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków oraz uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych oferujemy Państwu przygotowanie wymaganych dokumentów oraz opiekę nad złożonym wnioskiem aż do uzyskania pozwolenia.


Opracowujemy również dokumentację hydrologiczną dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) Rozdział 4 Pozwolenia wodnoprawne art. 122 – pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
1. szczególne korzystanie z wód;
• pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
• przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
• piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
• korzystanie z wód do celów energetycznych;
• korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
• wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
• rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
3. wykonanie urządzeń wodnych;
4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
6. piętrzenie wody podziemnej;
7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych
11. podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz budowę urządzeń wodnych (m.in. kąpieliska).

Jesteśmy firma zajmującą się doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski.
.
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt.
.
Zapraszamy!

Ekologika - Ochrona środowiska dla firm
tel 692 42 4367 lub 535 412 451
biuro@ekologika.info.pl

  • Szczegóły oferty:
  • Miejsce: Działamy na terenie załej Polski
  • Marka: EKOLOGIKA
Kontakt

Dane oferenta: