Autocentrum

Kompleksowa Obsługa Rolnictwa

Sprzedaż

Kompleksowa Obsługa Rolnictwa

AgroSystem - Program do kompleksowej obsługi rolnictwa.
AgroSystem składa się z modułów. Każdy z użytkowników programu ma dostęp do wszystkich modułów w systemie i może je przetestować. Do modułów można wprowadzić minimalne, określone przez producenta systemu wartości tak, aby sprawdzić czy moduł spełnia wymagania użytkownika oraz czy jest mu potrzebny. Natomiast moduły, na które zostanie zakupiona licencja są dostępne w ramach wykupionej licencji.AgroSystem posiada dwa tryby pracy:
jedną firmę - wszystkie wprowadzane informacje dotyczą tylko i wyłącznie tego jednego podmiotu; usługowy - można wprowadzać informacje dla wielu klientów, czyli prowadzić wielofunkcyjną obsługę usług związanych z rolnictwem; Więcej mogą się Państwo dowiedzieć na

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: