Autocentrum

Usługi Elektryczne , PPOŻ , BHP Poznań tel. 601581398

Sprzedaż

Firma poleca :
- Przeglądy okresowe gaśnic i hydrantów ppoż.
- Pomiary elektryczne instalacji i urządzeń
- Pomiary oświetlenia miejsc pracy , awaryjne , ewakuacyjne
- Dokumentacje Techniczne z odbiorów budynków
- Przeglądy okresowe głównego wyłącznika prądu ppoż.
- Pogotowie Elektryczne całodobowo
Porady i Konsultacje elektryczne i oświetleniowe , ppoż , bhp .Teren Poznania i okolice tel. 601581398

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta:

  • Usługi Elektryczne Pomiarowo - Kontrolne Elektroinstalacje Konserwacja Gaśnic PPOŻ. Leszek Cerański
  • Kontakt