Autocentrum

RBR Ekouniwersal 35kW

Sprzedaż

RBR Ekouniwersal 35kW

Kotły typu EKOUNIWERSAL zostały wyposażone w żeliwny palnik retortowy
II-giej generacji EKOENERGIA oraz adaptacyjny sterownik eCoal.pl


RBR EKOUNIWERSAL - stalowy kocioł wodny centralnego ogrzewania produkowany przez naszą firmę wyposażony jest w najlepsze na rynku rozwiązania służące efektywnemu spalaniu paliw stałych. Świadczy o tym certyfikat na“znak bezpieczeństwa ekologicznego” w najwyższej klasie “A” wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu).


Oznacza to, że należy on do grupy urządzeń o najniższej emisji szkodliwych dla środowiska związków, a także charakteryzuję się wysoką sprawnością. Kocioł ten zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych (temperatura wody w układzie grzewczym nie może przekraczać 90ºC). Jest on przeznaczony do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania pracujących w systemie otwartym z obiegiem wymuszonym, oraz posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27.


nieskomplikowane czyszczenie
niski koszt eksploatacji
bezpieczeństwo eksploatacji
wysoka sprawność cieplna
możliwość podłączenia bojlera ciepłej wody użytkowej
możliwość współpracy z każdym nowoczesnym systemem C.O. i układem jego regulacji
zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach
niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery potwierdzona Świadectwem na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego
wymiennik wykonany ze stali o podwyższonych parametrach
estetyczna obudowa
rozsądne koszty inwestycji zwracające się w ciągu 2-3 lat eksploatacji

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA BEZPOŚREDNIO Z KOTŁA.

Kocioł typu RBR EKOUNIWERSAL może być wyposażony w wewnętrzny wymiennik do produkcji ciepłej wody . Rozwiązanie to pozwala w całości zapewnić ciepłą wodę dla każdej rodziny.

Z WZGLĘDU NA POPYT CZAS OCZEKIWANIA NA KOCIOŁ OK 2 TYG

Cena: 10 400,00 PLN / szt.

  • Szczegóły oferty:
  • Płatność: Przelew
Kontakt

Dane oferenta: