Autocentrum

Sprzedam TORF

Sprzedaż

Oferuję TORF w złożu, do wydobycia około 350 tys. m sześć. Możliwość rozpoczęcia wydobycia styczeń 2014 r.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: