Autocentrum

Jednostopniowe kontaktory odśrodkowe firmy Rousselet-Robatel model BXP

Sprzedaż

Jednostopniowe kontaktory odśrodkowe firmy Rousselet-Robatel model BXP

Firma INDUSTRIO SERVICE jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Rousselet-Robatel.
W swojej ofercie posiadamy nowe kntaktory odśrodkowe.
Na życzenie klienta dostosujemy parametry urządzenia do wymaganych potrzeb.

Jednostopniowe kontaktory odśrodkowe firmy Rousslet Robatel modele BXP dla exkstrakcji substancji rozpuszczonych lub separacji ciecz/ciecz modele BXP

rodzaje aplikacji:

- pharmaceutyka: antybiotyki np.


puryfikacja aktywnych substancji
- chemikalia: mycie (np. polimery) lub Ekstrakcja (np. Kwas octowy)
- przemysł spożywczy: puryfikacja komponentów spożywczych np./ kwasy octowy i kwas cytrynowy)
- hydrometalurgia: separacja i puryfikacja np. cenne metale
- inne gałęzie przemysłu: perfumy, aromaty, oleje eteryczne i inne.

Typowe właściwości extraktorów odśrodkowych i separatorów:
- bezpośrednie przełożenie z silnika do głównego wału obrotowego
- bez uszczelnienia w dolnej powierzchni procesowej
- wyjątkowa fluoropolimeryczna konstrukcja odporna na aplikacje powodujące korozję
- system CIP w opcji dla aplikacji CGMP
- opcja polerowania farmaceutycznego
- wirówka jest w pełni dostosowana zarówno do operacji ciągłych jak i wsadowych
- krótki czas przetrzymywania i niski

Zasada Działania Exkstrakcja:

Kiedy urządzenie działa jako exktraktor odśrodkowy i wykonuje ekstrakcję roztwór zawierający jeden lub więcej solutów (pokazany na żółto na rysunku "dwu stopniowa bateria do przeciwbierznej extrkcji"). oraz ciecze nie i niemieszające się lub nie rozpuszczalne wznajemnie (pokazane na niebiesko) o różnej gęstości od solutu następuje podawanie do komory mieszającej zlokalizowanej w dolnej części obudowy wirówki.

Obrotowy dysk mieszający miesza dwie nierozpuszczalne ciecze które zamieniają się w dyspersję (pokazaną na zielono). Różne wersje projektowe dysku mieszającego mogą zostać zastosowane w zależności od tarcia powierzchniowego cieczy. Efektywne mieszanie stwarza wyraźny obszar granicy rozdziału dwóch cieczy i ma na celu zapewnienia najeplszego transferu masy solutu(ów).

Dyspersja jest zasysana do wewnątrz bąka obrotowego wirówki poprzez turbinę zlokalizowaną w golnej części baka obrotowego turbinę. Ciecze są następnie rozdzielane poprzez działającą na nie się G w obrotowym bąku wirówki. Ciecz sięższa (pokazana w kolorze żółtym ("dwu stopniowa bateria do przeciwbierznej ekstrkcji") zajmuje zewnętrzną pozycję bąka wirówki natomiast ciecz lekka (pokazana na niebiesko) zajmuje wewnętrzną część bąka wirówki. Pozycja interfazy ciecz/ciecz jest regulowana poprzez spiętrzenie ciężkiej fazy. Zmienne spiętrzenia fazy ciężkiej o różnych średnicach zawierają szeroką gamę różnic gęstości. Faza ciężka przepływa do statycznej komory odbieralnika. Faza lekka przepływa do innej statycznej komory odbierającej.

Ciecze są rozładowywane na zasadzie grawitacji do następnego extraktora BXP lub podawane na inne urządzenia procesowe. Dla procesu exktrakcji wielostopniowej extraktory BXP mogą być instalowane w bateriach w celu zapewnienia odpowiedniej ilości stopni ekstrakcji. Żadne pośrednie pompy miedzy poszczególnymi stopniami exktrakcji nie są potrzebne.

Zewnętrzne orurowanie międzystopniowe pozwala cieczom być podawanymi lub kierowanymi na zewnątrz procesu ekstrakcji wg wymagań i elastyczności.

Zasada Działania Separacja odśrodkowa:

Kiedy urządzenie działa jako separator ciecz/ciecz, mixtura dwóch nierozpuszczalnych cieczy (pokazana na zielono) jest pompowana do komory zlokalizowanej w dolnej części obudowy wirówki.

Mixtura ciecz/ciecz jest zasysana do obrotowego bąka wirówki poprzez turbinę zlokalizowaną w dolnej części bąka Ciecze są oddzielane poprzez działanie siły odśrodkowej wytwarzanej w bąku obrotowym. Faza ciężka (pokazana na żółtawo na rysunku separator ciecz / ciecz (model BXP) zajmuje cżęść bliżej zewnątrz bąka. Ciecz lekka (pokazana na niebiesko) zajmuje wewnętrzną cżęść bąka.

Pozycja interfazy ciecz/ciecz jest regulowana poprzez spiętrzenie fazy ciężkiej. Zmienne spiętrzenia fazy ciężkiej o różnych średnicach zawierają szeroką gamę różnic gęstości. Faza ciężka przepływa do statycznej komory odbieralnika. Faza lekka przepływa do innej statycznej komory odbierającej.

Ciecze są rozładowywane grawitacyjne do dalszych urządzeń.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: