Autocentrum

usługi w ochronie srodowiska

Sprzedaż

UWAGA FIRMY Naliczam obowiązkowe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: środki transportu, przeładunek paliw, emisja do powietrza, wody i ścieki,hodowla drobiu. Również zaległe od 1998r. Wykonuję: operaty wodno-prawne, ochrony atmosfery, "hałasowe",pozwolenia zintegrowane, plany zagospodarowania odpadów dla firm, mapy akustyczne,ewidencja odpadów, opakowania, itp.Wykonuje pomiary hałasu i natężenia oświetlenia.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: