Autocentrum

Linia technologiczna do produkcji kabli

Sprzedaż

Linia technologiczna do produkcji kabli

SPRZEDAŻ W FORMIE OFERTOWEJ


1. Zespół wytłaczarki dostawionej koloryzującej O 30 typ KT-30- 250,
2. System podawania i dozowania z jedynym urządzeniem dozującym,
3. Zespół wytłaczaki O 90 typ KT-90- 250 ze sterownikiem,
4. Znakownik drukujący typu Ink-jet,
5. Głowica typu U-KT-R 40/50,
6, Urządzenie do schładzania powietrzem typ KT-SP10,
7.


Tolkownik mechaniczny,
8, Wannociąg dwupoziomowy z wannq chłodzącą, elementem wysuwnym i segrnenten
podgrzewanym,
9. Osuszacz pneumatyczny z własnym wentylatorem, tester napięciowy 25KV,
10, Licznik długości gąsienicowy,
11. Magazyn kablowy kołowy,
12. Stabilizator naciągu żył,
13. Znakownik kółkowy do znakowania odciskowego bez oznaczeń metrycznych,
14, Wytłaczarko 090 typ KT-90- 250,
15. Urządzenie do pomiaru średnicy kabla no gorąco w układzie sterowania średnicą,
16, Zespół nawijarek trawersujących,
17. Zespół urządzeń zdawczych

Rok produkcji 2014.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt