Autocentrum

Przyjmę odpad HDPE, PP, MIX

Współpraca

Witam,
firma Polimer Inno Tech z zakładem w Siemianowicach Śląskich przyjmie:
- pojemniki, beczki, wiadra, skrzynki, paleto pojemniki,
- odpady poprodukcyjne (pyły, wióry, zlepy, ścinki)
- baniaki, kanistry, opakowania po chemii gospodarczej itp.
- elementy z tworzyw zużywające się w procesie eksplantacji/produkcji,
Przyjmiemy odpady niebezpieczne -kod 15 01 10* (wycena indywidualna)
Zapraszamy do kontaktu!!!.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: