Autocentrum

Świadectwo charakterystyki energetycznej, charakterystyka energetyczna

Sprzedaż

O F E R U J Ę W Y K O N A N I E:
> Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dowolnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
Dokument niezbędny dla budynku lub lokalu:
- zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
- wynajmowanego
Dokumenty wystawiane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Świadectwa rejestrowane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.Posiadam bogate doświadczenie z zakresu certyfikacji i auditingu energetycznym budynków, wymagane uprawnienia oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Ostateczna cena usługi uzależniona od stopnia skomplikowania konstrukcji i techniki instalacyjnej budynku.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt