Autocentrum

Kupię udziały w nieruchomości

Kupno

Mieszkanie lub inna nieruchomość została podzielona?
Otrzymałeś spadek, który generuje koszty? 
Przypadła ci tylko ułamkowa część majątku?
Odkupimy Twój udział w spadku lub we współwłasności.
Proszę o kontakt pod numerem tel: 571-360-354

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: