Autocentrum

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z egzaminem Autodesk w Łodzi

Współpraca

Zapraszamy na 8-dniowe szkolenie AutoCAD 2D/3D w Łodzi.

Termin szkolenia: 10.02.2020 - 17.02.2020r.

Program oraz harmonogram szkolenia dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=509195
Po zakończeniu szkolenia uczestnik zdaje egzamin zewnętrzny Autodesk Ceritifed User.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie minimum 4 uczestników szkolenia.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: