Autocentrum

Szkolenie AutoCAD 2D/3D z egzaminem ACU w Kielcach

Współpraca

Zapraszamy na 8-dniowe zajęcia AutoCAD 2D/3D z egzaminem ACU.

Termin szkolenia: 15.04.2020 - 22.04.2020r.

Program oraz harmonogram szkolenia dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=528601

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzymuje certyfikat Autodesk Certified User.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: