Autocentrum

Podajniki kubełkowe

Sprzedaż

Podajniki kubełkowe

Przejezdny podajnik kubełkowy przeznaczony jest do pionowego transportu produktów sypkich typu granulat (cukier, sól, kasza, ryż, chemikalia, itp.) Urządzenie, w zależności od indywidualnych uzgodnień z nabywcą, wykonane może być z elementów stalowych pokrytych farbami epoksydowymi lub z aluminium, jak również ze stali kwasoodpornej. Elementem transportującym produkt są kubełki ze stali kwasoodpornej przytwierdzone do pasa transportowego.


Pas transportowy posiada atest dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

Cały podajnik posadowiony jest na czterokołowym wózku jezdnym o dwóch kołach skrętnych, co umożliwia wygodne przemieszczanie w obrębie pomieszczenia produkcyjnego a tym samym wykorzystanie go do współpracy z wieloma urządzeniami wymagającymi zasypu.

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: