Autocentrum

Linia do regranulacji tworzyw LDPE, HDPE, PP

Sprzedaż

Marka: Gamma Meccanica
Typ: AF 90
Rok produkcji: 1998
Maszyna skłąda się z następujących elementów:
 Wymuszone podawanie płatka z silosa do wytłaczarki
 Wytłaczarka o średnicy ślimaka 90 mm
 Silnik
 Szafa sterownicza
 Odgazowanie z pompą próżniową
 Hydrauliczny zmieniacz sit z pompą
 Czujnik ciśnienia na zmieniaczu sit “ Dynisco”
 Cięcie na głowicy chłodzone wodą
 Wymiennik ciepła
 Wirówka
 Chłodziarka do wody
Maszyna pracuje w zakładzie, który robi regranulację usługowo.Wydajność maszyny ok. 170-200 kg/ h

  • Szczegóły oferty:
Kontakt

Dane oferenta: