Autocentrum

ochrona środowiska - usługi

Sprzedaż

UWAGA FIRMY Naliczamy obowiązkowe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: środki transportu, przeładunek paliw, emisja do powietrza, wody i ścieki. Również zaległe od 1998r.Wykonujemy: operaty wodno-prawne, ochrony atmosfery, pozwolenia zintegrowane, plany zagospodarowania odpadów dla firm, ewidencja odpadów, opakowania, itp. Wykonujemy pomiary hałasu i natężenia oświetlenia.
.


  • Szczegóły oferty:
Kontakt