Autocentrum

Dane kontaktowe:

Poradnia Kardiologiczna Dla Serca

Opis działalności:

Wrocławska przychodnia kardiologiczna Dla Serca oferuje diagnozowanie i leczenie chorób serca. Prowadzi się tu też konsultacje w przypadku pojawienia się problemów zwiazanych z chorobami serca. W ramach diagnostyki przeprowadza się tu badania takie jak USG serca, EKG spoczynkowe, jak i 24-godzinne metodą Holtera oraz elektrokardiograficzna próba wysiłkowa. Wykonywane są tu także badania krwi skierowane na wykrycie problemów kardiologicznych. Terapia obejmuje leczenie nadciśnienia tętniczego, chorób niedokrwienia mięśnia sercowego i jego niewydolności, poszpitalne leczenie zawałów, a także wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca i zaburzeń lipidowych. W ramach konsultacji wykonuje się badania kontrolne stwarzające możliwość określenia ryzyka wystąpienia u pacjenta choroby serca. Na konsultacjach można także omówić zalecenia jakie otrzymał pacjent przy opuszczeniu szpitala, a w razie planowanego zabiegu operacyjnego nie wiążącego się z chorobą serca, omówić ryzyko wystąpienia powikłań kardiologicznych. Do przychodni Dla Serca na specjalnie im dedykowane konsultacje kardiologiczne mogą zgłaszać się też kobiety w ciąży.

Opinie