Autocentrum

Dane kontaktowe:

Pa-Mi-Ra sp. z o.o.

Opis działalności:

Spółka Producentów Jaj Konsumpcyjnych Pa-Mi-Ra . Nazwa Pa-Mi-Ra stworzona została od pierwszych liter nazwisk poszczególnych członków rodu, a więc Państwa: Pachura, Mizgier, Ratajczak. Fermy zrzeszone pod wspólna ideą konsolidacji sprzedaży i logistyki, prowadzą swoją produkcję jajka konsumpcyjnego już od 30 lat, a od 5 lat realizują poprzez Pamirę działania handlowe na rynku krajowym i zagranicznym. Każda z ferm tworzących spółkę Pamira, posiada własne niezależne zaplecze produkcyjne oraz logistyczne. Łącznie potencjał wszystkich ferm oscyluje dla optymalizacji kosztów produkcji w okolicach 2 milionów kur. Utrzymanie stałego poziomu wielkości produkcji pozwala na zagwarantowanie naszym Partnerom stabilnej podaży oraz gwarancji jakości produktu. Każda z ferm prowadzi swoją indywidualnie kalkulowaną produkcję, wprowadzając do bazy wspólnych doświadczeń swoje pomysły. Taka organizacja pozwala nam na zoptymalizowane wykorzystanie potencjału oraz pełną realizację naszych potrzeb, co z kolei daje wymierne korzyści ekonomiczne, dlatego też nasze jajka mogą być konkurencyjne na rynku.

Rok założenia: 2001
Ilość zatrudnienia: 6
Główne rynki:
  • Polska
Główne kategorie:
Opinie